Opbouw Seizoen 2023-2024:

Een seizoen bestaat uit 36 lesweken. Met lesweken bedoelen we de weken waarin er lesgegeven wordt. Dus vakantieweken en overige weken dat er geen les gegeven wordt, vallen hier buiten.

Het lesgeld wordt 10 maanden lang betaald. De lessen gaan door tot en met 26 juni 2024 om tot 36 lesweken te komen. 

 

 

U betaalt per periode: 

De eerste les is gratis. Daarna betaalt u de resterende lessen van die periode per les. € 7,50 per les voor kleuters en € 9,00 per les voor de Street-Jazz lessen. 
 In één seizoen vallen 5 periodes. Als u niet in september gestart bent, betaalt u éérst een factuur voor de resterende lessen en kunt u daarna de eerste volgende periode betalen. 

 

 

U betaalt per half seizoen: 

De eerste les is gratis. Een half seizoen zijn 5 lesmaanden, het tweede halve seizoen start in februari. Als u niet in september gestart bent, betaalt u éérst een  aangepaste factuur voor de resterende lessen van het eerste halve seizoen en in februari betaalt u het tweede half seizoen in één keer.

 

U betaalt voor het hele seizoen:

Vanaf september zijn dit 36 lesweken. Start uw kind later dan begin september, dan is deze optie mogelijk tot 25 oktober en worden de overige lesweken uitgerekend op basis van een seizoentarief. Na 25 oktober is deze optie niet meer mogelijk. U kan vanaf dan alleen kiezen voor een periode betaling of een half seizoen.