Opbouw lesjaar:

Een lesjaar bestaat uit 38 lesweken. Met lesweken bedoelen we de weken waarin er lesgegeven wordt. Dus vakantieweken en overige weken dat er geen les gegeven wordt, vallen hier buiten.

Het lesgeld wordt 10 maanden lang betaald. De lessen gaan door tot en met 28 juni 2022 om tot 38 lesweken te komen. 

 

 

U betaalt per periode: 

De eerste les is gratis. Daarna betaalt u de resterende lessen van die periode per les. € 7,50 per les voor kleuters en € 9,00 per les voor de Street-Jazz lessen. 
In één jaar vallen 5 periodes. Als u niet in september gestart bent, betaalt u éérst een factuur voor de resterende lessen en kunt u daarna de eerste volgende periode betalen. 

 

 

U betaalt per half jaar: 

De eerste les is gratis. Daarna betaalt u de resterende lessen van die maand per les. € 7,50 per les voor kleuters en € 9,00 per les voor de Street-Jazz lessen. Een half jaar zijn 5 lesmaanden, het tweede half jaar start in februari. Als u niet in september gestart bent, betaalt u éérst een factuur voor de resterende lessen van het eerste half jaar en in februari betaalt u het tweede half jaar in één keer.

 

U betaalt per jaar:

Vanaf september zijn dit 38 lesweken. Start uw kind later dan begin september, dan is deze optie mogelijk tot 1 december en worden de overige lesweken uitgerekend op basis van een jaartarief. Na 1 december is deze optie niet meer mogelijk. U kan vanaf dan alleen kiezen voor een maandelijkse betaling of een half jaar.